Læge

Ulrik H.Thomsen,  Speciallæge i almen medicin
Født 1971
Kandidat 2003 fra Aarhus Universitet
Speciallæge i almen medicin 2009

Medlem af Den Danske Lægeforening

Medlem af DSAM

Medlem af bestyrelsen i Nyborg Lægelaug

Under overenskomst med sygesikringen

Tutorlæge for Almenmedicinske Uddannelseslæger

Deltager i lægevagten i Region Syddanmark

Stedlig læge for Region Syddanmark

Plejehjemslæge for Plejecenter Rosengården i Ørbæk